Restaurace Marina

Všem našim hostům, zaměstnancům a partnerům přejeme krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v Novém roce 2023.

Tým restaurace Marina

Zároveň děkujeme všem za přízeň v letech 2017 - 2022. Od 1.11.2022 jsme naše působení v restauraci Marina ukončili.