Restaurace Marina Lipno

 +420 608 761 762 - rezervace

 +420 777 957 066

 +420 608 153 313

 info@restaurace-marina.cz

 www.restaurace-marina.cz

Mapa se načítá

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. R+R Marina s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá R+R Marina s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b).

Provozovatel:
R+R Marina s.r.o.
Holubov 203
38203 Holubov

IČ: 06019765